Buitenstvallaat, kalkovens plm. 1960 [Hoofd-afbeelding 18 van 340]  :: Ga naar  


Volgens oude tekeningen/kaarten (1664) hebben deze ovens oorspronkelijk vlak naast de Noorderhogeweg gestaan.(zie plattegrond rechts)

Op kaarten van 1840 is te zien dat er langs de zuidkant van de Langewijk een hele rij hebben gestaan. Ook aan de noordkant van de Langewijk, vlak bij het Ureterper Vallaat hebben er 2 gestaan.

Jaren later is op het terrein aan het Moleneind waar later Kijlstra Beton zich vestigde ook een kalkoven gebouwd. Echter, door de stankoverlast, is deze weer snel afgebroken. Toen zijn de 2 gebouwd bij het Buitenstvallaat (zie bovenste foto). Als de wind uit het westen waaide was de geur duidelijk te merken in Drachten.


Bij de kalkovens, bij de Noorderhogeweg, was vroeger een keerkolk voor de schepen in de vaart. O.a. de rondvaartboot van Vleeshouwer, de Harmonie, keerde hier altijd wanneer die van een dagje naar Grou (naar de Friese watersport stond voor op de boot) om weer terug te varen naar de vaste aanlegplaats bij het gemeentehuis. Naast die keerkolk was een gebouwtje, een oude woning als ik me goed herinner, van gemeentewerken en de gemeente "jarrekolk" waar de privaattonnen werden geleegd. Boeren konden daar "gemeentebeer" kopen of krijgen. Het zal wel kopen zijn geweest.
Als kind woonde ik aan de Meeuwweg. Tegenover ons was toen nog weiland. Later is daar hal V, naar ik meen, van Philips gebouwd. Een boer die dat land daar toen in gebruik had bemeste het land een keer met "gemeentebeer". Het geval wilde dat er een paar dagen daarna een harde westenwind opstak. Alle "wc-papier", men gebruikte toen oude kranten, waaide weg en kwam als behang tegen de gazen afrastering van Philips te hangen. Kranten die in de gierkolk inmiddels roze waren gekleurd. Een bizar gezicht. Maar ach, men tilde daar toen niet zo zwaar aan. "Milieuvervuiling, wat is dat?".
(Info: Martin van der Leeuw)

De kalkovens zijn te zien boven de gele pijl.


plm. 1965
1971
1971
1971plm. 1971

19721972  Vorige hoofd-afbeelding      Overzichtspagina      Volgende hoofd-afbeelding