Moleneind, gemeentehuis 1901 [Hoofd-afbeelding 156 van 340]  :: Ga naar  


Een Carolusgulden is een oude munt die ten tijde van Karel V (24/02/1500 - 21/09/1558) werd geslagen en naar hem is genoemd.

De Carolusgulden bestond zowel in een gouden uitvoering (Carolus d'or)als een zilveren (Carolus d'argent).

Type 1: Geslagen van 1543-1552

Type 2: Geslagen van 1552-1556


Op de keerzijde van de munt staat de tekst: DA MIHI VIRTUTE CONTRA HOS TUOS. Dit betekent: 'Geef mij kracht tegen mijn vijanden'.

De gouden Carolusgulden werd voor het eerst in 1517 geslagen, de zilveren in 1543. Beide vertegenwoordigden bij de invoering van de zilveren Carolusgulden dezelfde waarde. Deze bedroeg 20 stuivers (Een stuiver had de waarde van 16 penningen).1880
plm. 1890
Het kleine gebouwtje links was van de brandweer, er stond welgeteld n brandweerwagen.

Deze foto is genomen vlak voor de afbraak.....

1900

  Vorige hoofd-afbeelding      Overzichtspagina      Volgende hoofd-afbeelding