Zuidkade, Geref. Gemeente kerk, 1954 [Hoofd-afbeelding 332 van 337]  :: Ga naar  


Interieur van het kerkje.Ondanks het feit dat de gemeente niet zoveel leden had werd in 1965 al een stuk grond naast de kerk gekocht. Naarmate de gemeente gestaag groeide werd het besluit genomen om de kerk van 70 naar 150 zitplaatsen uit te breiden. Het kerkgebouwtje zal worden verbreed tot 2 maal de oorspronkelijke breedte. Uiteindelijk is de verbouwing in 1970 gereed gekomen en op 18 maart van dat jaar wordt het vernieuwde gebouw (zie onderstaande foto) in gebruik genomen.

Het gebouw is niet zoveel jaar daarna in gebruik genomen door de Baptisten-gemeente Elim (deze koopt het begin 1975 voor bijna honderdduizend gulden).
plm. 1975

  Vorige hoofd-afbeelding      Overzichtspagina      Volgende hoofd-afbeelding