Ureterpvallaat plm. 1910 [Hoofd-afbeelding 116 van 340]  :: Ga naar  


De eerste bewoners bij het Ureterpvallaat waren turfmakers en andere lieden die in deze 'bedrijfstak' werkzaam waren. Dit zal zo omstreeks de 1660, 1670 zijn geweest. Na de vervening werd de grond geschikt gemaakt voor o.a. landbouw. Hierdoor kwamer er ook kleine boeren in deze contreien te wonen.

Omdat er in dit buurtschap natuurlijk ook kinderen woonden werd er een schooltje gebouwd. Het schooltje heeft maar zo'n 15 jaar bestaan omdat het gemeentebestuur het schooltje sloot.


plm. 1872
Begin 1900 vestigden zich meer bedrijven op het Ureterpvallaat. Er was een boekweitmaalderij, een eierhandel, winkeliers, bakkerijen, een boterfabriekje (zie volgende foto), een timmerman met zijn werkplaats (zie foto's hieronder) en natuurlijk een caf.

1905
Het boterfabriekje, foto genomen in 1956.
(Drachtster courant)
1910plm. 1918


v.l.n.r. Jelle de Haan, Popke de Haan, Izaak Kijlstra, Goitske de Graaf.

plm. 1953

(Foto gekregen van Sjoerd en Joke de Graaf)
Groepje kinderen, plm. 1953

(Foto gekregen van Sjoerd en Joke de Graaf)
Hendrik de Jong en hulpbehoevende zuster Iebeltje de Jong plm. 1953.

(Foto gekregen van Sjoerd en Joke de Graaf)
1939
193919631963


plm. 1965
1964
1967
1967
1971
maart 1971
Winkel, plm. 1972Oude timmerwerkplaats, vlak voor de afbraak.
Februari 1969.
(Onderstaande 8 foto's gekregen van Sjoerd en Joke de Graaf)


9 november 1982
9 november 1982
9 november 1982
9 november 1982
9 november 1982
Woningen van fam. van Dijk, fam. de Graaf (deels afgebroken) en fam. Tuinstra.
9 november 1982
Huizen van fam. Tuinstra en fam. de Graaf.
9 november 1982
Huizen van fam. Tuinstra en fam. de Graaf.
9 november 1982
Vlak voor de sloop....

plm. 1994

  Vorige hoofd-afbeelding      Overzichtspagina      Volgende hoofd-afbeelding