Zuiderdwarsvaart, petroleumwagen Pieterson plm. 1955 [Hoofd-afbeelding 203 van 340]  :: Ga naar  

  Vorige hoofd-afbeelding      Overzichtspagina      Volgende hoofd-afbeelding